• Voľné pracovné miesta
     • Voľné pracovné miesta

     • Do nášho kolektívu hľadáme tvorivú, empatickú pani učiteľku s pozitívnym vzťahom k deťom a kreatívnym prístupom k svojej práci. Ktorá podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ich ďalšie vzdelávanie. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

      plat: je zohľadňovaný zákonom 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

      vzdelanie: podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

      počítačové znalosti: internet, MS Office, práca s IT

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Počas dvoch dní sa pánovi Hatašovi a partičke hokejbalistov, niektorým oteckom a maminám  a dvom kolegyniam podaril heroický výkon. Posadili 38 stromov a 50 kríkov, ktoré zabezpečili vo veľkej miere rodičia Rastíka a Simona. Vytvorili nám krásne a príjemné prostredie.

      Patrí Vám veľké ďakujem.

      Kolektív MŠ

   • Kontakty

    • Materská škola Cédrová
    • +421911791005
    • Cédrová ulica 651/6 85110 Bratislava Slovakia
    • 00641243
    • 20 20 936 885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje