• Denný poriadok materskej školy Cédrová

   •  

     1., 2., 3. trieda

     7:00 - 8:00      Hry a hrové činnosti, schádzanie sa detí v zbernej triede, ranný filter, rozdelenie detí do tried

     8:00 - 8:40      Edukačné aktivity, zdravotné cvičenia, hygiena

     8:45 - 9:00      Desiata, hygiena

     9:00 - 11:30    Edukačné aktivity a pobyt vonku, hygiena

    11.45 - 12:15   Obed, hygiena

    12:15 - 14:30   Odpočinok, hygiena

    14:30 - 15:00   Olovrant, hygiena

    14.40 - 17.00   Edukačné aktivity, pobyt vonku, schádzanie detí do zbernej triedy a rozchádzanie detí domov

     

  • Kontakty

   • Materská škola Cédrová
   • +421911791005
   • Cédrová ulica 651/6 85110 Bratislava Slovakia
   • 00641243
   • 20 20 936 885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje