• Textová podstrana

   • Podľa všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Čunovo c-4-2022 sa poplatok za stravu a režijné náklady uhrádzajú do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu: 

    IBAN: SK 68 0200 0000 0046 4452 5951

    Pri platbe je nutné uviesť variabilný symbol - mesiac a rok a do poznámky napísať meno a priezvisko dieťaťa.

    2,30 € / deň + režijné náklady 12 € mesačne

    • Desiata 0,55 €

    • Obed 1,30 €

    • Olovrant 0,45 €

     

    Režijné náklady sa platia za celý mesiac bez ohľadu na počet odobratých obedov.

    Odhlásiť alebo prihlásiť dieťa na stravu je potrebné vopred, najneskôr do 7:30 h. v daný deň telefonicky alebo poslaním sms správy na číslo 0911 792 005.

     

    Dotácia na stravu od 1. mája.2023

    Dotacie_na_stravu.docx

    Informacia_pre_rodica_dietata_alebo_fyzicku_osoba_ziadost_navratka.docx

     

  • Kontakty

   • Materská škola Cédrová
   • +421911791005
   • Cédrová ulica 651/6 85110 Bratislava Slovakia
   • 00641243
   • 20 20 936 885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje