•  

     

    Občianske združenie Cédrová deťom

    OZ Cédrová deťom pri MŠ Cédrová ulica bolo vytvorené s cieľom zlepšiť materiálne a finančné podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolských aktivít na škole, doplniť' učebné pomôcky, spolupracovať' a spolufinancovat' domáce aj zahraničné vzdelávacie projekty, napomáhať rozvoju záujmovej činnosti detí a rodičov, usporadúvať zájazdy či školské výlety, spoluorganizovat' podujatia s cieľom propagácie školy a podporovať snahu vytvoriť aktívnu komunitu (dieťa-učiteľ-rodič) a organizovať súťaže, vzdelávacie podujatia a ďalšie iné podujatia so zámerom skvalitniť a obohatiť výchovno-vzdelávací proces.

     

    Členom OZ sa môže stať fyzická aj právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi OZ.

    OZ_Cedrova_detom_stanovy.pdf

    OZ_Cedrova_detom_ziadost_o_clenstvo.pdf

    OZ_Cedrova_detom_pridelenie_ICO.pdf

  • Kontakty

   • Materská škola Cédrová
   • +421911791005
   • Cédrová ulica 651/6 85110 Bratislava Slovakia
   • 00641243
   • 20 20 936 885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje