• Materská škola Cédrová
   • ,,Slnko detstva musí mať takú silu , aby vydržala po celý život“
    • Voľné pracovné miesta
     • Voľné pracovné miesta

      Do nášho kolektívu hľadáme tvorivú, empatickú pani učiteľku s pozitívnym vzťahom k deťom a kreatívnym prístupom k svojej práci. Ktorá podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ich ďalšie vzdelávanie. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

      Počas dvoch dní sa pánovi Hatašovi a partičke hokejbalistov, niektorým oteckom a maminám a dvom kolegyniam podaril heroický výkon. Posadili 38 stromov a 50 kríkov, ktoré zabezpečili vo veľkej miere rodičia Rastíka a Simona. Vytvorili nám krásne a príjemné prostredie.

      Patrí Vám veľké ďakujem.

      Kolektív MŠ

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Materská škola Cédrová
   • +421911791005
   • Cédrová ulica 651/6 85110 Bratislava Slovakia
   • 00641243
   • 20 20 936 885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje